PRIVACY BELEID

Het Privacy Beleid voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.theschooloflife.com/antwerpen bezoekt. Als een bedrijf dat uw persoonlijke gegevens verwerkt, worden wij gereglementeerd door de Privacywet.

De Privacywet is de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in de Privacywet vastgelegd.

Deze pagina is bedoeld om u te informeren over wat wij doen met de persoonsgegevens die wij verwerken. ‘Persoonlijke gegevens’ zoals in de wet beschreven, heeft betrekking op alle informatie van waaruit u geïdentificeerd kan worden zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres afleveradres, factuuradres, telefoonnummer en andere. Allereerst willen wij u verzekeren dat we het beschermen van de privacy van al onze gebruikers zeer belangrijk achten. Wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat de informatie die u ons verstrekt privé en vertrouwelijk wordt behandeld, en wij zullen uw gegevens enkel gebruiken voor de diensten waar u om verzoekt.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie

Zoals door de wetgeving voor gegevensbescherming wordt vereist, zijn wij geregistreerd en zullen wij uw persoonlijke gegevens alleen zorgvuldig en rechtmatig verwerken, en dit in overeenstemming met de in de wet opgenomen beginselen. Wij zullen uw gegevens alleen delen binnen onze organisatie en bij onze medewerkers en aangewezen vertegenwoordigers, of in bepaalde gevallen, met derde partijen zoals de gastorganisatie of -locatie (voor een evenement) of onze leveranciers (voor de aankoop van goederen) met als doel het verstrekken van onze producten en/of diensten aan u. Wij zullen uw gegevens niet delen met andere derden, tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebben. Wij zullen uw gegevens gebruiken en verwerken voor betaling, facturering, de controle van uw identiteit en archiveringsdoeleinden.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet overmaken buiten de Europese Unie, buiten indien u ons daartoe verzocht en bevoegd heeft. Houdt u er echter rekening mee dat wij verplicht kunnen worden uw gegevens over te dragen aan derden buiten de Europese Unie indien u een ticket aankoopt voor een evenement buiten de Europese Unie of indien u een aankoop van goederen doet die naar een adres buiten de Europese Unie wordt verzonden.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bijhouden voor zo lang wij dat nodig achten zodat wij kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. U dient ons te allen tijde op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen van uw persoonlijke gegevens zodat wij deze actueel kunnen houden.

Echter, als wij redelijkerwijs van mening zijn dat het doorgeven van uw persoonlijke gegevens door de wet vereist wordt, zijn wij verplicht om deze bekend te maken aan een derde partij, dit in overeenstemming met elke wet of regelgeving die van toepassing is, een gerechtelijk bevel, of in verband met een gerechtelijke procedure. Wij kunnen eveneens gebruik maken van verzamelde anonieme gegevens en deze delen met derden.

Uw toestemming

Door gebruik te maken van onze website, bevestigt u dat u dit privacybeleid zoals hier beschreven accepteert, en dat u ons de toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens, zoals hier beschreven, te gebruiken.

Veiligheid

Wij zullen ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen met behulp van technische en organisatorische maatregelen en door het in onze database binnen een beveiligd netwerk op te slaan. Wij kunnen de volledige veiligheid van uw persoonlijke gegevens echter niet garanderen.

Deze website maakt gebruik van cookies. U kan ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren, maar dit kan ertoe leiden dat de website niet naar behoren functioneert.

Algemeen

Indien u wenst te weten welke gegevens wij over u bijhouden, of indien u ze willt laten wijzigen of verwijderen uit onze database en de website, of indien u vragen heeft over dit privacybeleid, kan u steeds contact opnemen met antwerpen@theschooloflife.com.

Wij behouden ons het recht om dit beleid te allen tijde te wijzigen. Echter, wij zullen nooit de manier waarop wij uw persoonelijke gegevens gebruiken wijzigen zonder u daarvan vooraf op de hoogte te brengen en u de mogelijkheid te bieden om te voorkomen dat wij uw gegevens op een andere manier zullen gebruiken.