Special event: Daniel Dennett

* English below
* Tickets inclusief Dennett's nieuw te verschijnen boek: 'Van bacterie tot Bach en terug' (t.w.v. €34,99) 

Wat is bewustzijn? Bestaat de vrije wil? Hebben we een ziel? Daniel C. Dennett houdt zich bezig met de grotere vragen van het bestaan en bestudeert het gebied waar filosofie, wetenschap en bewustzijn samenkomen. Dennett is een van de meest gezaghebbende nog levende filosofen en zondag 12 november mogen wij hem verwelkomen in Tuschinski. Hier zal hij zijn blik richten op de rol van bewustzijn in de tijd van robots, kunstmatige intelligentie en genetische algoritmes.

Dennett veroverde zijn plek in de geschiedenis met zijn monumentale boek ‘Het bewustzijn verklaard’. Nu, 26 jaar later komt hij met een nieuw meesterwerk: ‘Van bacterie tot Bach en terug’. Hierin onderzoekt hij de evolutie van de menselijke geest, het bewustzijn en de cultuur. Ook kijkt hij vooruit naar de verdere ontwikkeling van ons bewustzijn in een wereld waarin we dingen creëren die ons eigen denken te boven gaan. Het boek ‘Van bacterie tot Bach en terug’ (t.w.v. €34,99) zit bij de ticketprijs inbegrepen.

Tijdens zijn optreden zal Dennett verder uitweiden over bewustzijn in het tijdperk van post-intelligent design. Volgens Dennett is bewustzijn niet mysterieuzer dan andere natuurlijke fenomenen zoals zwaartekracht; hoe ongrijpbaar de ‘ziel’ of het ‘bewustzijn’ ook is, er liggen wel exacte, controleerbare zaken aan ten grondslag. Met zijn gave om complexe materie duidelijk over te brengen, leert hij je de creativiteit van onze geest beter te begrijpen. Welke aanpassingen in ons denken en doen zijn noodzakelijk om te floreren in de wereld die komen gaat?

ENGLISH 

What does consciousness mean? Does free will exist? Do we have a soul? Daniel C. Dennett devotes his career thinking about the big questions of our existence. He explores the area where philosophy, science and consciousness come together. Dennett is one of the most influential living philosophers and on Sunday the 12th of November we are honored to welcome him here at Tuschinski Theater in Amsterdam. Here he will share his thoughts on the role of consciousness in a time of robots, artificial intelligence and genetic algorithms.

Dennett conquered his place in history with the publication of his landmark work ‘Consciousness Explained’. Now, 26 years later, he wrote a new masterpiece: ‘From Bacteria to Bach and Back’ (the Dutch version is included in the ticket price). In this latest book he explores the evolution of the human mind, consciousness and culture. He also looks into future developments of our consciousness in a world where we create things that surpass our own understanding.

During his talk Dennett will elaborate on his view on consciousness in the Age of Post-Intelligent Design. In Dennett’s opinion consciousness is no bigger mystery than any other natural phenomenon such as gravity. How elusive the ‘soul’ or ‘consciousness’ may seem, underlying them are exact chemical processes. With his gift to make complex matters understandable, he will help us grasp the creativity of the human mind. How can we adjust our thinking and practices to flourish in the world yet to come?

De spreker

Daniel Dennett
Dennett heeft filosofie gestudeerd aan Harvard en promoveerde in Oxford onder begeleiding van de taalfilosoof Gilbert Ryle. Tegenwoordig geeft Dennett les aan de Tuftsuniversiteit en menig gastcolleges aan onder andere de universiteit van Harvard, Oxford, de École Normale Supérieure in Parijs en London School of Economics. Hij heeft naast boeken ook meer dan 400 artikelen geschreven over ons bewustzijn. Dennett is mede oprichter van de Curricular Software Studio aan de Tuftsuniversiteit, heeft geholpen bij het ontwerp van tentoonstellingen over computers in onder andere het Museum of Science in Boston en the Computer Museum in Boston.

The speaker

Daniel Dennett
Dennett (1942) studied philosophy at Harvard and received his Doctor of Philosophy at Oxford. Today Dennett teaches at Tufts University, Harvard, Oxford, de École Normale Supérieure in Paris and London School of Economics. In addition to his books he wrote over 400 articles on consciousness and has received of the highly prestigious Erasmus Award.

Praktische informatie

Voertaal: Engels
Locatie: Tuschinski, Reguliersbreestraat 26-34, Amsterdam

Deuren open: 19:00
Aanvang programma: 19:30
Einde programma: 21:00

PRACTICAL INFORMATION

Language: English
Venue: Tuschinski, Reguliersbreestraat 26-34, Amsterdam
Doors Open: 19:00
Talk Starts: 19:30
Talk Ends: 21:00

Koop je tickets voor
Special event: Daniel Dennett

€57,50 (incl. boek)

wat:
Special event
wanneer en waar:
  • zo 12 nov 2017 19:30 - 21:00
    Tuschinski, Reguliersbreestraat 26-34, Amsterdam

Toegang

Lifecard I
Lifecard II
Open inschrijving

Admission

Lifecard I
Lifecard II
Open registration